คำแนะนำในการเลือกแว่นตาสำหรับผู้ที่มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม

หน้ารูปสี่เหลี่ยม

กรอบแว่นตา แว่นกันแดด สำหรับผู้ที่มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม กรอบแว่นที่เหมาะ คือ กรอบที่มีลักษณะกลมมนหรือตรงกันข้ามกับลักษณะของใบหน้า เพื่อเพิ่มส่วนโค้งมนให้กับใบหน้า

หลีกเลี่ยง : กรอบแว่นทรงเหลี่ยม